Llotja de Reus

Vinculacions

Vinculacions

 • Borses europees

 • associacions

  • cambra de Reus
   Cambra de Comerç de Reus  

   La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus és la tutora de la Llotja, éssent el seu President, el President Nat del Patronat que la regeix. 

   La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus és una Corporació de Dret Públic, constituïda el 23 de desembre de 1886, i que supera, per tant, els cent anys d'existència, que la legislació vigent configura com a òrgan consultiu i de col·laboració amb les administracions públiques, i que està subjecte a la tutela de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
   Es regeix per la Llei 3/1993 de 22 de març, Bàsica de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació (BOE de 23.03.93).

   Les seves finalitats principals són representar, promoure i defensar els interessos generals del Comerç, la indústria, la navegació i els serveis.
   La prestació de serveis directes a les empreses, l'exercici de competències delegades de caràcter públic i l'actuació com a òrgan consultiu de les administracions.

   La Cambra és present i està representada en infinitat d'organismes oficials i privats de coordinació i promoció de l'activitat econòmica, i gestiona directament institucions de serveis a les nostres comarques com són la Fira i la Llotja de Reus o la Fundació Formació Professional-Empresa.

  • Consell de Llotges i Mercats en Origen de Catalunya  

   Creat el 20 de novembre de 1994 amb la lliure voluntat dels nou principals mercats catalans, és un òrgan sense personalitat jurídica de coordinació i concertació de les llotges catalanes, del qual el Sr. Aureli Casabona, President de la Llotja de Cereals de Barcelona, n'ostenta actualment la Presidència. La seu i la Secretaria Permanent del Consell s'ha fixat a la Casa Llotja de Mar, a les oficines de la Llotja de Cereals. D'entre els objectius d'aquest Consell cal destacar-hi la promoció i difusió de les activitats de les Llotges, afavorint la seva presència social i la seva adaptació al marc comercial europeu.

   Oficines:        Llotja de Cereals de Barcelona  Casa Llotja de Mar
                                                                               Passeig d'Isabel II, 1
                                                                               08003 Barcelona
                                                                               Tel. 93 319 65 25  Fax 93 319 27 80

   Dos membres del Consell (Sr. Aureli Casabona , de la Llotja de Cereals de Barcelona, i Xavier Colom de la Llotja de Reus) representen el mateix en el sí del Comitè Consultiu dels mercats en origen i dels mercats de productes agraris de Catalunya, òrgan de consulta i assessorament en aquesta matèria

  • Borsa de Comerç Europea  

   Organisme no governamental que agrupa diverses Llotges de mercaderies del continent i que fa anualment i de forma rotativa una sessió en un país diferent.

   En l'Assemblea General celebrada el 18 de novembre del 2004 a Paris va finalitzar el mandat del Sr. Aureli Casabona com a president d'aquest consorci, passant el relleu al Sr. Baudouin Delforge, president de la Bourse de Commerce de Paris.

   Próximas Jornadas:

   • 2007 :    Anvers
   • 2008 :    Munich
   • 2009 :    Copenhague
   • 2010 :    Reus

   Secretariat:    Association des Bourses de Commerce Européennes
                           Bourse de Commerce de Strasbourg
                           10, Place Gutenberg
                           67081 Strasbourg Cedex
                           France
                           Tel. 33 388 75 25 76
                           Fax 33 388 75 25 79

Llotja de Reus 2006.   Plaça Prim, 6  - 43201 - Reus. Tel. 902 33 80 80