Llotja de Reus

Accessibilitat

Accessibilitat

Amb la finalitat d’adaptar la Llotja de Reus a les necessitats de les persones que presenten algun tipus de discapacitat, s’ha tractat de seguir les pautes d’acessibilitat per a pàgines web adoptades pel Consorci W3C Enllaç extern impulsat per la Web Accessibility Iniciative – WAI.

La programació s’ha adaptat a la normativa HTML 4.01 Transicional i els estils a la normativa CSS 2.1.
S’han adoptat totes les recomanacions que s’estableixen amb prioritat 1 i 2, així com bona part de les que s’estableixen a prioritat 3.

Així, entre d’altres característiques, trobem:
- Compatibilitat amb diversos navegadors com Explorer 5.5 o superior, Netscape 6.0 o superior, i Mozilla 1.1
- Navegació sense dependència del JavaScript.
- Accés a tots els continguts indistintament amb ratolí o teclat
- Textos descriptius per a les imatges, i alternatives als continguts multimèdia
- Indicació explícita de tots els enllaços, oferint alternatives en casos com els mapes d’imatges, i advertiment d’obertura de finestra nova quan s’escau.
- Control per l’usuari del tamany de la lletra
- Diverses mesures de caràcter tècnic previstes per facilitar l’accés amb navegadors-lectors

L’amplitud de la base de dades subjacent en el web, pot comportar que eventualment algun contingut no compleixi plenament la normativa HTML 4.01 transicional

Icones d'ajuda a la navegació

S'han utilitzat una serie d'icones per fer més fàcil la navegació i donar informació sobre el destí i forma dels enllaços:

S'obre en una finestra nova L'enllaç s'obre en una finestra nova.

Enllaç extern Enllaç extern


L'accessibilitat: un procés sempre actiu

L’accessibilitat al web es construeix aplicant criteris que en molts casos són d’avaluació subjectiva. D’altra banda, les dificultats d’accés són molt variables en funció del tipus de discapacitat que pot concorre en un usuari, i això fa que l’aplicació dels criteris no sempre sigui òptima per a tothom.

Ja sigui per anar millorant contínuament l’accessibilitat del web, com per atendre demandes concretes d’accés a continguts, us demanem que no dubteu en fer-nos arribar qualsevol consulta o petició que tingueu a través del formulari de contacte

W3C CSSLlotja de Reus 2006.   Plaça Prim, 6  - 43201 - Reus. Tel. 902 33 80 80