Llotja de Reus

Patronat de la llotja

Patronat de la Llotja

El Patronat és l?òrgan suprem de decisió de la Llotja i té un caire integrador de tots els estaments implicats en el mercat. Els seus acords sobre règim econòmic, serveis i convenis són executats per la vessant administrativa de la llotja amb el suport i supervisió de la Cambra de Comerç de Reus.

El patronat està integrat per les tres entitats promotores, Cambra de Comerç de Reus, Col·legi d?Agents Comercials de Reus i Caixa Tarragona, juntament amb representants d?altres institucions i de tots els sectors agropequàris.

President d?Honor
Hble. Conseller d?Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Vice-presidents d?Honor
President de la Diputació de Tarragona.
Alcalde ? President Excm. Ajuntament de Reus
Cap Serveis territorials de Governació de la Generalitat

President Nat
President de la Cambra de Comerç de Reus

Vice-Presidents:
President del Col?legi Oficial d?Agents Comercials de Reus,

Vocals
Cambra Comerç de Reus
Col·legi d?Agents Comercials
Regidor de l?Excm. Ajuntament de Reus
Gremi de Comerciants i Exportadors de Fruits Secs
Representant Sector Vinícola
Representant Sector de l?Oli
Unió Agrària Cooperativa
Representant Sector Avícola
Representant Sector Cereals
Representant Sector Ramaderia
Agrupació Provincial Horto ? Frutícola
Secció Fruits Secs del Col·legi d?Agents Comercials
Secció Vins del Col·legi d?Agents Comercials
Sector d?Olis del Col·legi d?Agents Comercials
Sector Cereals del Col·legi d?Agents Comercials
Sector Fruita dolça
Director de la Borsa del Col?leccionista.

Vocals Honoraris


Secretari del PatronatLlotja de Reus 2006.   Plaça Prim, 6  - 43201 - Reus. Tel. 902 33 80 80