Llotja de Reus

Evolució històrica

Evolució històrica

El procés de creació de la Llotja, comença al Ple de la Cambra de Comerç de Reus el 4 de gener de 1969, quan s’apunta la possibilitat de creació d’una llotja amb accés directe a través de la Plaça de Prim. Al mes de març de l’any següent, quan la Caixa d’Estalvis Provincial de Tarragona anuncia la construcció d’un edifici amb sengles entrades al carrer Boule i a l’esmentada Plaça Prim, la Cambra contempla la possibilitat definitiva d’adquirir uns locals propis comunicats amb els de la Llotja. L’acord de creació de la Llotja de Contractació de Reus, basat en les facultats que atorga l’apartat 7è. De l’article IXè. Del Reglament General de Cambres de Comerç, es dóna finalment all Ple del 21 d’abril de 1972, sota l’alt patrocini de la Caixa d’Estalvis Provincial de Tarragona i amb la col·laboració del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Reus.

Els nous locals de la Llotja s’inauguraren el 28 de juny de 1972.

El 14 de desembre de 1972 arriba la concessió del Mercat d’Origen per part del Ministeri d’Agricultura, amb la seva inscripció en el Registre especial de Mercats d’Origen de la Llotja de Contractació de Productes Agropequàris de Reus amb el número 4.

Historia de la llotja
Quadre pinat per Josep Morató Aragonès que reflexa el Mercat de la Llotja a la Plaça de Prim de Reus
Llotja de Reus 2006.   Plaça Prim, 6  - 43201 - Reus. Tel. 902 33 80 80