Llotja de Reus

La llotja

La llotja

La llotja representa l’actualització del privilegi del Rei Jaume II, que el 22 de febrer de 1.309, concedia a Reus, la facultat de celebrar mercat cada dilluns a la ciutat. És una tasca que durant anys ha persistit entre els comerciants d’una ampla zona de les nostres comarques, que es retrobaven a la Plaça Mercadal primer i a la Plaça de Prim més tard, per realitzar les seves transaccions comercials, d’on sortien els preus de referència que després eren propagats arreu del món.

Des de la Llotja s’ha recopilat i divulgat les cotitzacions, dictant normes per a la normalització i estandarització dels productes i facilitant les transaccions sense presència física de la mercaderia.Llotja de Reus 2006.   Plaça Prim, 6  - 43201 - Reus. Tel. 902 33 80 80