Llotja de Reus

Consell de govern

Consell de govern

El Consell de Govern és l’òrgan d’execució  i de control de la Llotja i està format, bàsicament, per les representacions de les tres institucions sota el patronatge de les quals neix i es desenvolupa el mercat.

President 
    President de la Cambra de Comerç de Reus

Vice-presidents
     President Col·legi d’Agents Comercials de Reus
     Conseller de Caixa Tarragona

Vocals 
     Cambra Comerç de Reus  ( 4 vocals)
     Caixa Tarragona (2 vocals)
     Col•legi d’Agents Comercials (2 vocals)
     President Cooperativa Comarcal d’Avicultura
     Director de la Borsa del Col•leccionista
     Vocals Honoraris ( 3).

Gerent del Mercat: Joan Josep Sardà ArasaLlotja de Reus 2006.   Plaça Prim, 6  - 43201 - Reus. Tel. 902 33 80 80