Llotja de Reus

Servei de preus

Servei de preus

La Llotja de Reus us ofereix el servei de subscripció a la recepció preferent de les cotitzacions de les sessions setmanals de la llotja.

Modalitats de subscripció, anual, per grups de productes i tarifes

  • Grup A: Fruits secs, olis, vins, cereals, turtos, despulles i altres . . . .   150 ? + IVA
  • Grup B: Ous, aus, porcí, boví, conill i corder  . . . . . . . . . . . . . . . . .   150 ? + IVA
  • Tots els productes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    222 ? +IVA

El pagament es farà per transferència bancaria al compte 2100 - 0010 - 39 - 0200819372. Cal enviar una còpia de l'ordre de transferència al fax 977 315 810

Modalitats d'accés a la informació
Els subscriptors podran escollir la modalitat de recepció, i sempre podran consultar-ho al mateix web

  • Recepció per correu electrònic
  • Recepció per Fax
  • Al web de la Llotja, accedint a l'apartat "Darrers preus" amb contrasenya

Per formalitzar la subscripció utilitzeu l'apartat subscripcióLlotja de Reus 2006.   Plaça Prim, 6  - 43201 - Reus. Tel. 902 33 80 80