Llotja de Reus

Subscripció

Subscripció

Per subscriure-us al servei de cotitzacions podeu emplenar el formulari que teniu a continuació.

Indiqueu els productes del vostre interès, així com la modalitat de recepció desitjada.
Recordeu que la subscripció no serà efectiva fins que hàgiu enviat al fax 977 315 810 la còpia de l'ordre de transferència al compte 2100 - 0010 - 39 - 0200819372 per l'import corresponent als productes escollits.

La contrasenya de la vostra elecció que indicareu en el formulari us servirà tant per modificar les dades de la vostra subscripció com per accedir directament a aquesta web a consultar les cotitzacions dels productes de la vostra subscripció.Avís Legal
Llotja de Reus 2006.   Plaça Prim, 6  - 43201 - Reus. Tel. 902 33 80 80