Llotja de Reus

Productes

Productes

La Llotja elabora, cada dilluns 98 preus diferents que corresponen a 15 sectors agraris i ramaders.

Molts d’aquests preus tenen influència decisiva en la contractació que es realitza a nivell regional, estatal i europeu.

El volum de les operacions que es fan en referència als preus de la Llotja de Reus suposen, en sectors com l’avicultura i fruits secs, us quants milions d’euros al diaFruits secs
Fruits secs
Reus és la Capital Europea dels fruits secs i les cotitzacions de la llotja són la principal referència de tot el mercat de la Unió Europea.
Vins
Vins
La Llotja va ser pionera en la cotització dels vins, formant part dels preus de referència de la política agrària comú.
Garrofes
Garrofes
La Llotja marca el preu estatal d’aquest producte tant típicament mediterrani.
Evolució
Garrofes
Ous
Ous
El 80% del mercat espanyol de l’ou contracta en relació a la Llotja de Reus.
Aus
Aus
La tradició avícola de Reus encara és molt viva i la Llotja n’és bon testimoni
Porcí
Porcí
La plaça de Reus, és encara, la referència del sector dels garrins de tot el llevant espanyol.
Evolució
Porc
Garrí
Llotja de Reus 2006.   Plaça Prim, 6  - 43201 - Reus. Tel. 902 33 80 80